viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361

HOẠT ĐỘNG KHÁM SỨC KHỎE, QUAN TRĂC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI HẢI PHÒNG ngày 16-17/05/2018. Hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần 2 năm 2018

17.05.2018 1311

Hưởng ứng tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần 2 năm 2018, với chủ đề “Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã và đang triển khai nhiều hoạt động nhằm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Ngày 16-17/5/2018, Viện SKNN&MT đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng tổ chức  khám sức khỏe, khám tư vấn bệnh nghề nghiệp cho công nhân công ty Truyền tải điện EVN.

hai-phong.jpeg