nioeh@nioeh.org.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Chương trình phòng chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2013 và kế hoạch 2014.

23.03.2017 261

1. Hỗ trợ giám sát môi trường lao động, kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động.

Địa điểm triển khai là 05 trung tâm y tế dự phòng tỉnh thành phố gồm:

          - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Giang

          - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên

          - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Cạn

          - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sơn La

          - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình

Nội dung: Cán bộ chuyên môn chuyên về vệ sinh lao động của Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường giúp cho 05 trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành phố giám sát điều kiện lao động.

- Đánh giá khả năng giám sát điều kiện lao động của đội ngũ cán bộ làm công tác sức khỏe nghề nghiệp của các tỉnh.

- Cán bộ chuyên môn của Viện sẽ tham gia giám sát môi trường cùng với cán bộ của trung tâm y tế dự phòng và hướng dẫn trực tiếp kỹ thuật giám sát, cách đánh giá nguy cơ và cách lập hồ sơ vệ sinh lao động và cách đánh giá kết quả.

- Hướng dẫn sử dụng trực tiếp trên những trang thiết bị hiện có của các trung tâm để triển khai các kỹ thuật đo tại hiện trường như: Đo điện từ trường, rung chuyển lao động, bức xạ nhiệt, đo tiếng ồn có phân tích dải tần, đo bụi toàn phần và bụi hô hấp.

- Hướng dẫn thực hành chuẩn bị, lấy mẫu và phân tích tại phòng thí nghiệm một số mẫu bụi, khí…

2. Kiểm tra giám sát, hướng dẫn các tỉnh, thành phố áp dụng và thực hiện hoạt động khám phát hiện, phòng chống BNN cho tuyến tỉnh, thành phố.

Địa điểm triển khai: 05 trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố:

          - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên

          - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên

          - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình

          - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Cạn

          - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sơn La.

Nội dung: Cán bộ chuyên môn chuyên về bệnh nghề nghiệp của Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường giúp cho các trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành phố cách khám phát hiện và phòng chống một số bệnh nghề nghiệp.

- Đánh giá khả năng khám phát hiện bệnh nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ làm công tác sức khỏe nghề nghiệp của các tỉnh.

- Cán bộ chuyên môn của Viện sẽ hướng dẫn trực tiếp cho cán bộ của trung tâm kỹ năng đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp, phân loại đối tượng tiếp xúc nghề nghiệp, khám tuyển đầu vào, khám lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán, giám định một số bệnh nghề nghiệp như: Viêm gan virut, HIV nghề nghiệp, điếc nghề nghiệp, bệnh da nghề nghiệp...

- Trực tiếp hướng dẫn sử dụng trên các trang thiết bị mà các trung tâm hiện có như: máy đo thính lực, máy đo chức năng hô hấp và các xét nghiệm da...

- Hướng dẫn trung tâm triển khai mô hình phòng chống một số bệnh nghề nghiệp.

3. Nghiên cứu thực trạng bệnh mắt nghề nghiệp do tiếp xúc với bức xạ cực tím và bức xạ nhiệt, đề xuất tiêu chuẩn chẩn đoán.

Địa điểm triển khai:

          - Công ty Gang thép Thái Nguyên:

          - Công ty Đóng tàu Hạ Long.

Triển khai tại cơ sở:

          - Triển khai tại công ty Gang thép Thái Nguyên:

              + Đã thu thập xong các số liệu về điều kiện lao động;

              + Đã tiến hành khám bệnh mắt và phỏng vấn cá nhân cho 932 công nhân.

+ Đang nhập và xử lý số liệu.

- Chuẩn bị triển khai khảo sát điều kiện lao động, phỏng vấn và khám mắt cho công nhân công ty Đóng tàu Hạ Long, thời gian 23 đến 28/12.

4. Xây dựng tiêu chuẩn chần bệnh da nghề nghiệp do cao su tự nhiên và hóa chất phụ gia vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

Dự kiến kế hoạch dự án phòng chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2014.

1. Mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực giám sát môi trường lao động và khả năng khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

2. Hộ trợ một số tỉnh thành phía Bắc về hỗ trợ giám sát môi trường lao động, kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động.

3. Hướng dẫn và hỗ trợ một số tỉnh phía Bắc áp dụng và thực hiện hoạt động khám phát hiện và phòng chống bệnh nghề nghiệp.

4. Nghiên cứu đề xuất bổ sung bệnh tổn thương mắt nghề nghiệp ở công nhân hàn hồ quang vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

5. Xây dựng tiêu chuẩn chần bệnh da nghề nghiệp do cao su tự nhiên và hóa chất phụ gia vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

6. Xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh viêm da tiếp xúc nghề nghiệp do dung môi hữu cơ ở công nhân vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

Tin liên quan

02439714361

Về đầu trang