viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

LỚP ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI: XÂY DỰNG MỤC TIÊU VÀ LẬP KẾ HOẠCH

27.08.2019 624

Một trong những kĩ năng mà một nhân viên ở bất cứ đâu cũng đều cần đến đó là biết cách thiết lập mục tiêu và xây dựng kế hoạch. Nhằm trang bị cho đội ngũ nhân viên mới những kĩ năng đó, chiều ngày 26/8, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức lớp tập huấn nằm trong kế hoạch đào tạo. Hướng dẫn lớp học là Bà Lưu Thị Tố Hoa- giám đốc công ty từ Green. Sự tham dự đầy đủ của 27 học viên đã góp phần làm nên sự thành công của buổi tập huấn.

11-1.png Triển khai lớp học diễn ra thông qua 2 nội dung chính đó là thiết lập mục tiêu cá nhân và xây dựng kế hoạch. Trong đó, giảng viên đã giới thiệu về lẽ sống và các yếu tố tạo nên lẽ sống của mỗi cá nhân. Một lần nữa, mục tiêu SMART được đưa ra khóa học rất chi tiết kết hợp với bài giảng được học trong buổi 2.