viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361

NÂNG CAO NĂNG LỰC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ/KIỂM TOÁN KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN NÔNG THÔN

11.01.2024 738

Picture1.png

Kế hoạch cấp nước an toàn (KHCNAT) đã được áp dụng tại Việt Nam từ năm 2006 cho cả cấp nước nông thôn và đô thị. Để hướng dẫn thực hiện KHCNAT cho các đơn vị cấp nước nông thôn, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đây đã ban hành Thông tư số 23/2022/BNNPTNT. Tuy nhiên hiện nay, các đơn vị cấp nước còn gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng KHCNAT. Nhận thấy những khó khăn của các đơn vị Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Viện SKNN&MT) phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã triển khai các hoạt động về nâng cao năng lực trong việc triển khai xây dựng và đánh giá KHCNAT, đồng thời tập trung vào cả nâng cao năng lực các đơn vị trong kiểm tra và giám sát chất lượng nước. Để tiếp nối chuỗi hoạt động trong năm 2023 liên quan tới KHCNAT, ngày 26-27 tháng 12 năm 2023, Viện Sức khỏe nghề nghiệp (Viện SKNN&MT) và môi trường và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tổ chức lớp đào tạo về “Nâng cao năng lực kiểm tra chất lượng nước, giám sát và đánh giá/kiểm toán Kế hoạch cấp nước an toàn nông thôn” tại khách sạn Lacasa Hà Nội, với mục tiêu nâng cao năng lực giám sát chất lượng nước và đánh giá Kế hoạch cấp nước an toàn nông thôn cho các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, cũng như các trạm cấp nước nông thôn.

Hội thảo tập huấn có sự tham gia của TS. Lê Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục quản lý môi trường Y tế - Bộ Y tế, ông Phạm Quốc Hưng, trưởng phòng Quản lý nước sạch nông thôn- Cục Thủy lợi, ThS. Đỗ Phương Hiền, Giám đốc Trung tâm Giám sát chất lượng nước quốc gia (TTGSCLNQG) cùng với các cán bộ của Trung tâm, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và các đại biểu đến từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cùng các đơn vị cấp nước nông thôn tới từ các tỉnh: Hà Nội, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Giang.