nioeh@nioeh.org.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

06.08.2014 489

Từ ngày 22 đến ngày 31/7/2014, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức xét duyệt đề cương hệ đề tài cấp cơ sở năm 2014. Để qui trình xét duyệt đề cương đảm bảo tính khách quan và chất lượng khoa học, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã thành lập Hội đồng xét duyệt gồm 7 thành viên do TS. Nguyễn Duy Bảo chủ trì.

Từ ngày 22 đến ngày 31/7/2014, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức xét duyệt đề cương hệ đề tài cấp cơ sở năm 2014. Để qui trình xét duyệt đề cương đảm bảo tính khách quan và chất lượng khoa học, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã thành lập Hội đồng xét duyệt gồm 7 thành viên do TS. Nguyễn Duy Bảo chủ trì.

Các đề tài xét duyệt trong đợt này tập trung vào những vấn đề nổi bật đang được xã hội quan tâm như: vấn đề về quản lý, xử lý nước thải, chất thải tại các Bệnh viện, tại các Viện nghiên cứu; đánh giá thái độ thực hành của nhân viên y tế trong quản lý chất thải rắn tại các bệnh viện; đánh giá gánh nặng tai nạn thương tích về bệnh tật cho công nhân.

Hội đồng đã nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày ý tưởng mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu, lấy mẫu của từng đề tài :

 1. Đề tài: “ Nghiên cứu thực trạng quản lý và xử lý chất thải phát sinh tại một số Viện nghiên cứu y tế dự phòng và xây dựng đề án quản lý - xử lý phù hợp” do Th.S Đỗ Phương Hiền - Khoa Vệ sinh và Sức khỏe môi trường chủ nhiệm.

 2. Đề tài: “ Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành của cán bộ, nhân viên y tế trong quản lý chất thải rắn y tế tại một số bệunh viện tuyến tỉnh khu vực phía Bắc” do BS. Nguyễn Hữu Hạnh - Khoa Vệ sinh và Sức khỏe môi trường chủ nhiệm.

 3. Đề tài: “ Nghiên cứu thực trạng dư lượng một số kháng sinh nhóm Beta-Lactams trong nước thải bệnh viện” do Th.S Lê Thái Hà - Khoa xét nghiệm và Phân tích kỹ thuật cao chủ nhiệm.

 4. Đề tài: “ Đánh giá gánh nặng tai nạn thương tích và bệnh tật tại Nhà máy luyện thép Lưu Xá - Công ty gang thép Thái Nguyên. Đề xuất biện pháp cải thiện điều kiện lao động” do Th.S Đinh Xuân Ngôn -Khoa Vệ sinh và an toàn lao động chủ nhiệm.

 Tại buổi xét duyệt các chủ nhiệm đề tài đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Hội đồng, trên cơ sở đó sẽ thực hiện chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương nghiên cứu.

Đợt xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường năm 2014 được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng chuyên môn và theo đúng qui định.

02439714361

Về đầu trang