viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức lớp đào tạo cấp chứng chỉ " Quan trắc môi trường...

16.09.2020 2077

Vào ngày 24/08/2020, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức lớp đào tạo cấp chứng chỉ "Quan trắc môi trường lao động" tại Sơn La nhằm hướng đến đối tượng là các cán bộ chuyên ngành môi trường, hóa sinh, y tế, y học dự phòng, bảo hộ lao động. Lớp học đã thu hút được 14 học viên tham gia là các cán bộ của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La. Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể thực hiện được các kĩ thuật quan trắc môi trường lao động bao gồm hoạt động quan trắc môi trường tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường lao động tại các cơ sở sản xuất theo Nghị quyết 44/2016/NĐ-CP.

Ảnh QTMT Son La.jpegChương trình lớp đào tạo cấp chứng chỉ "Quan trắc môi trường lao động" được tổ chức trong 1 tháng với 1 tuần học tập trung và 3 tuần học trực tuyến. Khóa học cung cấp những kiến thức mới cập nhật về Quy trình quan trắc môi trường lao động; hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về vệ sinh lao động; vai trò của đo và đánh giá các yếu tố tâm sinh lý và ecgônoomi trong quan trắc môi trường lao động, đánh giá và phân loại điều kiện lao động. Chúc mừng các học viên đã kết thúc 40 giơ học lý tuyết và tiếp tục 3 tuần học trực tuyến với sự đồng hành của các giảng viên của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.