viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361

Đào tạo tập huấn tăng cường năng lực quản lý, giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt.

01.09.2015 1323

Nhằm giúp các cán bộ chuyên trách nâng cao kiến thức, thái độ, kỹ năng thực hiện giám sát chất lượng nước và cấp nước an toàn, trong các ngày 18/5/2015, 28/5/2015, 29/5/2015, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức đào tạo các lớp tăng cường năng lực quản lý, giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt và đảm bảo cấp nước an toàn cho các cán bộ làm công tác quản lý, giám sát chất lượng nước của các đơn vị sản xuất và cung cấp nước tại Hà Nội.

Cụ thể:

-      Lớp 1: Cán bộ chuyên trách giám sát chất lượng nước, thực hiện cấp nước của các trạm cấp nước và công ty nước sạch của thành phố Hà Nội (>1.000m3/NĐ). Ngày 18/05/2015.

-      Lớp 2: Cán bộ chuyên trách giám sát chất lượng nước, thực hiện cấp nước của các trạm cấp nước và công ty nước sạch của thành phố Hà Nội (>1.000m3/NĐ). Ngày 28/05/2015.

-      Lớp 3: Cán bộ Ban quản lý và cán bộ phụ trách kỹ thuật về hệ thống cấp nước của một số khu Đô thị mới tại Hà Nội. Ngày 29/05/2015.

Thời gian học: 1ngày/1 lớp

Địa điểm và đơn vị giảng dạy: Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

                                        57 – Lê Quí Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

02439714361

Về đầu trang