viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Sự hợp tác chặt chẽ giữa Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và Tổ chức y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam trong việc đảm bảo chất lượng nước an toàn tới mọi người

08.05.2023 109

Từ năm 1985, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là một trong hai Trung tâm hợp tác quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Thái Bình Dương tại Việt Nam, với nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ người lao động, vệ sinh sức khoẻ môi trường, nâng cao năng lực cho các đối tác các nước bạn Đông Nam Á.

Bên cạnh các hoạt động hợp tác về bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và WHO tại Việt Nam đã duy trì sự hợp tác chặt chẽ, đặc biệt trong việc thúc đẩy triển khai Kế hoạch cấp nước an toàn tại Việt Nam để đảm bảo cung cấp chất lượng nước sạch tới mọi người. Theo đó Viện đã xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn (khu vực nông thôn), tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng KHCNAT cho các đơn vị cấp nước, về áp dụng cách tiếp cận mới dựa trên đánh giá các nguy cơ, rủi ro thay vì cách tiếp cận truyền thống. Kinh nghiệm này đã được chia sẻ với Thế giới trong Báo cáo “State of the World’s Driking Water” của WHO, Ngân hàng Thế giới và UNICEF vào tháng 10 năm 2022. Đồng thời, Viện đã phối hợp cùng với WHO tại Việt Nam hỗ trợ 02 tỉnh Nghệ An và Trà Vinh ban hành được Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt dựa trên phương pháp tiếp cận mới này.

Năm 2021, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã phối hợp cùng WHO tại Việt Nam triển khai hỗ trợ các tỉnh nâng cao năng lực xét nghiệm và đánh giá Kế hoạch cấp nước an toàn các đơn vị cấp nước nông thôn (một bước quan trong nhưng còn mới tại Việt Nam). Năm nay, Viện tiếp tục triển khai hoạt động đánh giá Kế hoạch cấp nước an toàn các đơn vị cấp nước đô thi, từ đó đề xuất lộ trình triển khai KHCNAT tiếp theo tại Việt Nam và đề xuất quy trình thực hiện đánh giá KHCNAT tại Việt Nam để đưa ra trao đổi, thảo luận tại cuộc họp giữa các đơn vị, ban ngành liên quan trong thời gian tới.  

1.jpg 

2.jpg 

Buổi họp nhóm kỹ thuật giữa Viện SKNN&MT với WHO để triển khai các hoạt động hợp tác năm 2023

Đưa tin: TTGSCLNQG

02439714361

Về đầu trang