nioeh@nioeh.org.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế, giai đoạn 2023-2025 giữa Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường và Công đoàn Y tế Việt Nam

23.02.2023 194

Ngày 22 tháng 02 năm 2023 tại Hà Nội, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết “Kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế, giai đoạn 2023-2025”.

Picture1.jpg

Hình ảnh buổi ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, PGS.TS. Doãn Ngọc Hải cho biết trong thời gian qua Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và Công đoàn Y tế Việt Nam đã phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động thực hiện quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, quản lý chất thải y tế và triển khai cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp. Trong chương trình phối hợp lần này sẽ nâng lên tầm cao mới, các hoạt động diễn ra thường xuyên hơn, chặt chẽ hơn, mở rộng các nội dung liên quan đến các đơn vị trực thuộc giữa Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Y tế trong việc triển khai các nội dung phối hợp tại Kế hoạch số 1198/KH-BYT-TLĐLĐVN.

Picture2.jpg

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải phát biểu tại Lễ ký kết

PGS.TS. Phạm Thanh Bình đánh giá cao sự phân phối chặt chẽ giữa Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và Công đoàn Y tế Việt Nam trong thời gian qua và tiếp tục đồng hành trong công tác chăm lo sức khỏe người lao động nói chung và sức khỏe cho đoàn viên công đoàn ngành y tế nói riêng.