nioeh@nioeh.org.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

10.11.2021 192

Sáng 10/11, tại Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường đã có buổi làm việc với Sở y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các Sở, ban ngành trực thuộc tỉnh: Sở giáo dục và đào tạo, Sở Thông tin truyền thông, Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Lâm Đồng về Kế hoạch thích ứng an toàn của tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết 128/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia và của Bộ Y tế.

10.11. SYT Lâm Đồng.jpg Ông Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và ông Nguyễn Đức Thuận,

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm đồng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, ông Trịnh Văn Quyết - PGĐ Sở y tế tỉnh Lâm Đồng báo cáo về Công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng:

+ Về công tác kiện toàn Ban chỉ đạo/Trung tâm chỉ huy phòng, chống  các cấp: gồm Trung tâm chỉ huy và 8 tiểu bang tuyến tỉnh; 12 trung tâm chỉ huy tuyến huyện và 142 trung tâm chỉ huy tuyến xã.

+ Về tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến ngày 10/11/2021 đã có 826 ca nhiễm COVID-19, số ca tử vong là 4 ca chiếm tỉ lệ 0,5% số ca tử vong/số ca nhiễm. Tỉnh đang áp dụng 03 phương án cách ly: tại cơ sở y tế, cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

+ Về công tác triển khai “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Hiện tại, tỉnh Lâm Đồng đang đánh giá hàng ngày trên trang antoancovid.vn ở cấp 2 (màu vàng). Sở Y tế đã ban hành Văn bản hướng dẫn số 2971/SYT-NVY ngày 15/10/2021 về việc phối hợp triển khai dảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Xây dựng các biện pháp chủ động, kịch bản và phương án ứng phó tăng cường khả năng thu dung điều trị, tổ chức an toàn, mô hình Trạm y tế lưu động

+ Sở Giáo dục và đào tạo của tỉnh đã áp dụng linh hoạt tuỳ từng điều kiện, tình hình dịch bệnh cụ thể, khoanh vùng đối tượng trên từng địa bàn nhỏ để có phương án giữa việc tổ chức học trực tuyến và học trực tiếp.